11/01/2008

Vũ Trụ Ngữ


 

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH

      Khi có được một Ngôn ngữ có thể giúp ta hiểu được Đại Ý tiếng nói thượng cầm hạ thú, thì hẳn nhiên Danh gọi Vũ Trụ ngữ quả là xứng danh . Dịch Lý Sĩ Xuân Phong Nguyễn văn Mì khám phá ra Vũ trụ Ngữ, dĩ nhiên, đương nhiên Tiếng Việt sẽ Minh giải tường tận Lý lẽ Huyền vi của Tạo Hoá, cho nên bắt buộc một cách miển cưởng Tiếng Việt sẽ phải là Vũ Trụ Ngữ .
Đây không phải là một Vọng Ngôn, cũng không phải là việc hãnh tiến , hãnh diện của dân tộc Việt Nam gì cả. Chỉ vì Văn Minh Dịch lý Việt Nam đã bị và được chứng minh, ứng dụng, áp dụng thành công trong việc LẮNG NGHE THIÊN Ý... Tức Biết Nghe, biết đọc và biết viết rành rẽ Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh...Nay Việt Nam Dịch lý Hội chỉ có bổn phận thông báo : Có việc Trời làm, Trời phó thác cho dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm Khởi đầu thi hành Vũ Trụ Ngữ.

 
Thầy Xuân Phong

Âm Dương Vũ Trụ Ngữ là gì ?

Chúng ta học Dịch Lý thì ai ai cũng biết : chính Trí Tri Ý Cơ Cấu Tượng hình hài thanh của riêng mình khám phá ra Trí tri Cơ cấu tượng hình hài thanh của Vũ trụ.(Thiên Ý là Trí tri cơ cấu vũ trụ,tức tiếng nói của Tạo Hóa ; còn Trí tri cơ cấu ở riêng mỗi con Người là Ngôn ngữ của loài Người) và các Hình Đồ Vô Tự lồng trong đó là: Ý nói Lý Dịch siêu nhiên ám chỉ: Muôn loài Vạn Vật vốn khởi đi từ VÔ NGÔN ẨN NGỮ mà ra Ngôn Ngữ và chỉ để trở về Vô Ngôn Ẩn Ngữ Bộ Mặt Mới mà thôi. Rốt lại, Tượng hình hài thanh , ngôn ngữ , âm thanh trầm bổng là Trí tri Quy Uớc...Nhưng, ngôn ngữ của riêng mỗi dân tộc chỉ là Tượng Hình và Hài Thanh của quy ước Vùng, quy ước Hạn hẹp, quy ước cạn hẹp.... rồi đến Quy ước Thế giới ngữ, và nay Văn Minh Dịch lý Việt Nam dẫn dắt Nhân loại đi vào Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh.
Đây có thể nói là những Ký tự đầu tiên của Vũ Trụ Ngữ, đầu tiên muốn diễn tả Tiếng nói của Vũ Trụ. Vốn phát xuất từ Vô Ngôn, tức là Vô Tự Thiên Thơ Kinh, mà lại Nói nhiều nhất đầy đủ nhất, mặc dù Văn bất tận Ngôn, Ngôn bất tận Ý, Ý bất tận cùng kỳ Lý, Thâm ý của tiền nhân mong muốn chúng ta phải động não, phải biết Thắc mắc, phải suy lý cho đến tận cùng kỳ lý trong phương tiện quy ước Ngôn Ngữ.
Thầy Xuân Phong đã chính thức Đại Chúng Hóa Văn Minh Dịch Lý Việt Nam bằng ÂM DƯƠNG VŨ TRỤ NGỮ gọi tắt là VŨ TRỤ NGỮ; đã quảng diễn VŨTRỤ NGỮ bằng Tiếng Việt và đã chứng minh một cách Khoa học bằng Trí Tri Cơ Cấu Âm Dương Đồng Nhi Dị, bằng NHẤT LÝ, NHẤT LUẬT mọi biến hoá hoá thành của Vũ Trụ, bằng phương tiện: Vô tự thiên thơ Kinh.

Việt Dịch Chánh Tông

       Việt Dịch Chánh Tông là điển hình Minh Chứng về Vũ trụ ngữ Liên Hành Tinh. Việt Dịch Chánh Tông là cuốn cẩm nang mở đầu cho người đọc trở về nguyên nghiã , nguyên lý của Vũ Trụ Ngữ trong Vô tự thiên thơ Kinh:tức hệ thống 064, Mỗi Đơn Tượng, Mỗi Dịch Tưọng được diễn nghiã bằng vài ý nghiã làm cơ bản cho cách Bến thông Danh ý và Danh lý của Tượng Dịch giúp người học mau chóng vô tư tìm được Ý Lý Tượng Dịch ngõ hầu khai mở Đức Thần Minh Vô Tư của chính mình. Xin trích vài phần trong tập sách

.

Tất cả những danh ý được lý trên người học cần cẩn trọng không nên thiên lệch cố chấp vào từ ngữ ; vì tất cả chỉ là Ý nghiã của một sự Được Lý trong một Phạm vi tình lý nào đó ; Tượng Lý thì có một nhưng Tượng Ý thì biến hóa không ngừng nghỉ muôn muôn trùng trùng. Đó là sự Huyền diệu của Vũ Trụ Ngữ.

Lời kết

Hiểu được ý của Thiên Địa Quỷ Thần, lãnh hội được thâm ý của Vũ trụ Trời Đất xoay vần; Thầy Xuân Phong đã mở ra 9 Phân Khoa để tuỳ duyên giúp người tu học bằng các Cửa ngõ này mà tuỳ theo Trí Tri cơ Cấu của mình cùng với Vũ Trụ Ngữ để lãnh hội được Lý Dịch. Xin tóm lược nội dung vài Phân Khoa để mong học giả tri ngộ Uy lực của Vũ Trụ Ngữ và Sự Mầu nhiệm của Lý học Dịch Lý Việt Nam..
· Phân Khoa Triết Lý Dịch Học còn gọi là Triết Dịch, Đạo Lý hay Vũ Trụ Đạo là Phân khoa dành cho những người yêu thích Triết học ; biện chứng Dịch Lý học phủ trùm các biện minh chứng nghiệm ngay lập tức gỡ rối những khuất tất trong Triết học nhân loại, là nhịp cầu nối liền giữa Vi mô -Vĩ mô, nối liền Huyền vi và Hiển hiện, Cân xứng Đạo Lý và Khoa học vật chất.
· Phân Khoa Khoa Học Biện Minh Chứng Nghiệm hay Phân Khoa Dự Đoán Lý Dịch hoặc Dịch Lý Báo Tin. Muốn tiên tri :
1. Trước tiên phải am tường Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh (quyển Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh)
2. Thứ đến -Cần tham khảo Phân Khoa Chiết tính Tình lý của muôn loài vạn vật một cách Khoa học, ngõ hầu khai mở Thần thức và Đức Thần minh. Gọi là tinh luyện Thần Hoạt bát Biến thông ... ( xem các quyển Việt Nam Dịch lý Khai nguyên,Việt Dịch Chánh tông và quyển Âm dương Lý số - Dương âm Số lý ).
· Phân Khoa Dịch Y Đạo, là Phân khoa trị bệnh không chỉ cho con người mà cho cả muôn loài vạn vật
DỊCH: là Biến Hoá, Biến Động, Biến Đổi, Hoá Thành, Trở Nên, Hoá Ra, Nói Chung, bất kể thứ gì có sự thay đổi, chuyển biến, xê dịch, vận động, cấu tạo hóa thành, thành tựu từ Bộ Mặt Cũ hoá thành Bộ Mặt Mới, là có dịch ở đó.
Y: là sửa đổi, thay đổi, chữa trị, điều chỉnh cho tốt lành hơn, tức là biến hoá hoá thành từ tình trạng, hiện tượng bệnh tật trở nên giảm bịnh, cho đến hết bệnh tật. (nếu được) .
ĐẠO: Là Đường Lối, gồm các lý lẽ qui luật tự nhiên đương nhiên phải phải như thế, nên có tính phổ biến và tất yếu của một chân lý, vì vậy, người đời thường quen gọi là Đạo lý. Đem ĐẠO DỊCH vào Phạm vi “ Y thuật”, gọi danh: DỊCH Y ĐẠO .Việt Nam Dịch Lý Hội
Phân Hội Đức

Bản Nhạc này lúc sinh tiền Thầy Tổ rất yêu thích.

Không có nhận xét nào: